Technika

XX i XXI wiek

Patrząc globalnie na historię świata lub chociażby bardziej tylko regionalnie naszego kraju, możemy z przyjemnością