Adwokat kościelny – kim jest i jaki powinien być?

adwokat warszawa prawo karne nowoczesne krzesła

Adwokatem kościelnym jest osoba świecka lub duchowna, uczestnicząca w procesach kościelnych. By zostać tego rodzaju adwokatem niezbędne jest ukończenie studiów z zakresu prawa kanonicznego i zdobyć tytuł licencjata kościelnego. Osoba taka musi być pełnoletnia i cieszyć się dobrym imieniem. Ponadto, adwokat ma być także katolikiem. Każdy wierny ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy, a sądy i trybunały kościelne muszą umożliwić skorzystanie z takowym usług, jakie pełni adwokat kościelny.

Zadania adwokata kościelnego

Za co odpowiedzialny jest adwokat kościelny? Jego zadaniem jest zapewnienie, by każdy proces miał właściwy przebieg postępowania. To adwokat kościelny gromadzi i składa przed sędzią odpowiednie dowody. Do jego zadań należy również sporządzanie głosów obrończych i zgłaszanie odwołania od wyroków. Adwokat kościelny najczęściej występuje w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, gdzie może reprezentować stronę powodową, ale i pozwaną.

Jaki powinien być adwokat kościelny?

Adwokat kościelny powinien dobrze radzić sobie w kontaktach międzyludzkich.

Kancelaria adwokacka Michał Zając, Środa Wielkopolska

To znaczy, że powinna cechować go przede wszystkim cierpliwość oraz umiejętność słuchania innych osób. Adwokat nie może przy tym zapomnieć o konieczności zadawania pytań i uzyskiwaniu na nie szczegółowych odpowiedzi. Osobom, które reprezentuje ma okazywać wsparcie i zaufanie. Musi wczuć się w sytuację swojego klienta, dlatego bardzo ważne, by cechowała go empatia. Przy tym wszystkim musi zachować trzeźwy umysł i obiektywnie oceniać sytuację.

Adwokat kościelny musi zatem posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i kompetencje, ale również cechy osobowości, które pomogą porozumieć się z klientem..