Jak zostać adwokatem?

Prawo karne to przepisy normujące kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej http://smart-bhp.pl/

Adwokat to prawnik, który świadczy pomoc prawną, opierającą się w szczególności na sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych. Adwokat opracowuje także projekty aktyw prawnych i występuje przed sądami. Jak zostać adwokatem? Należy mieć na uwadze, że zawód adwokata to wolny zawód, dodatkowo związany z zaufaniem społecznym i cieszący się prestiżem.

Nie bez znaczenia pozostaje również specjalizacja, na którą zdecyduje się adwokat.

Droga do zawodu adwokata

adwokat piła

Jak wygląda ścieżka ku karierze adwokata? Wszystko zaczyna się na studiach jednolitych magisterskich na kierunku: Prawo. Przyszły adwokat musi zmierzyć się ze sporą ilością materiału, który później będzie wykorzystywał w życiu zawodowych.

Student musi również odbyć praktyki w kancelarii adwokackiej, co jest wymogiem do ukończenia studiów. Kolejny etap to aplikacja adwokacka, która pozwala nabyć aplikantowi nowych umiejętności oraz pozwala na wykonywanie czynności zwykłego adwokata, np. występowanie przed sądami i sporządzanie porad prawnych.

Aby przystąpić do wstępnego egzaminu na aplikację adwokacką niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Co po studiach i aplikacji adwokackiej?

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, uzyskuje się pełną możliwość pracy w zawodzie adwokata. Na tym etapie adwokat powinien wybrać kancelarię adwokacką – albo założyć swoją, albo przystąpić do takiej, która już istnieje na rynku.

Niektórzy adwokaci współpracują z konkretnymi firmami i w ten sposób koncentrują się na doradztwie oraz sporządzaniu dokumentów. Adwokaci mogą wykonywać swój zawód także w spółce i zespole adwokackim.

Kto nadaje się na adwokata?

Droga do zawodu adwokata jest bardzo kręta, dlatego na adwokata nadają się osoby zdyscyplinowane, które są zdeterminowane do przyswajania sporej ilości materiału na studiach, ale i po nich.

Adwokaci powinni systematycznie zgłębiać swoją wiedzę. Muszą być także opanowani, cechować się dobrą pamięcią i zdolnością dobrej organizacji czasu pracy.