Wybierz palety drewniane

https://styrocraft.pl/gzymsy-styropianowe-zewnetrzne-wewnetrzne/ płyty poliuretanowe

Analizując korzyści, jakie płyną z zakupu oraz użytkowania drewnianych palet można stwierdzić, że jest to inwestycja bardzo opłacalna. Drewniane palety są coraz popularniejsze i coraz więcej znaczących na rynku firm wykorzystuje je w obrocie międzynarodowym do importu oraz eksportu towarów.

Niemal na całym świecie palety euro wytwarzane są w oparciu o te samą normę, która określa ich konstrukcję oraz jakość. Wszystkie palety drewniane, które są dopuszczone do obrotu i użytku, posiadają znak jakości.

Jest to klamra kontrolna, pieczęć kontrolna, stempel do oznakowania naprawy oraz pieczęć oznakowania naprawy EPAL. Palety drewniane, które posiadają znak jakości EPAL są wyrobem markowym.

Bez względu czy palety są nowe czy używane, aby były dopuszczone do użytku muszą spełniać te same normy. Średni okres użytkowania palety drewnianej wynosi około dziesięć lat.

Po upływie tego czasu palety oddaje się do skupu za niewielką odpłatnością lub na wymianę. Jeżeli paleta nie nadaje się już do ponownego użytku, to poddaje się ja recyklingowi.