Technologie w przemyśle farmaceutycznym

Amplituner sieciowy Yamaha R-N602

Podstawową cechą przemysłu farmaceutycznego są cały czas rosnące wymagania jakościowe dotyczące jego wyrobów. Dla producentów – szczególnie w dobie globalnej konkurencji – oznacza to jednak konieczność zadbania nie tylko o jakość produktu, ale także o wydajność produkcji. W osiągnięciu tych celów pomocne wytwórcom są rozbudowane układy pomiarowe oraz zautomatyzowane zarządzanie procesami.

Aby jednak odbywały się one na odpowiednim poziomie konieczne jest zastosowanie Technologii Analizy Procesów składającej się z dwóch faz. Pierwsza z nich skoncentruje się na stabilności procesu. Chodzi tu głównie o zlokalizowanie wszelkich niedociągnięć oraz określenie ryzyka.

choroby.wirusy.org.pl

Dzięki temu można zidentyfikować obszary najbardziej kłopotliwe, a także takie, które obecnie przynoszą największe korzyści, co sprzyja osiąganiu celów. Druga faza skupiona jest bardziej wokół wdrożenia procesów – ich sterowaniem oraz monitorowaniem. Zadanie analityków na tym etapie to eliminacja wszelkich braków i realizacja wszelkich wytycznych zgodnych z ASTM E 500 i GAMP5.

Zastosowanie się do tych zaleceń znacznie zwiększa bowiem jakość produkowanego leku.