Rozliczanie projektów dofinansowanych przez UE

Przyczyny postawania zatorów płatniczych stół cateringowy okrągły

Dofinansowania unijne to wspaniały sposób na rozwój biznesu i realizację śmiałych planów i projektów, związanych z rozszerzeniem działalności lub po prostu jej powstaniem. Z dotacji i pomocy finansowej Unii Europejskiej mogą korzystać zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak również instytucje czy organizacje pozarządowe.

Dzięki temu każdy może starać się o uzyskanie finansowej bezzwrotnej pomocy z Unii. Niezwykle ważne na początku jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jednym z nich, obszernym, ale bardzo ważnym jest biznesplan. Warto wykonać profesjonalny biznesplan, który będzie nie tylko naszą wizytówką na komisji przyznającej dofinansowania unijne, ale również pozwoli nam łatwiej monitorować wszelkie zmiany i stworzyć spójny plan działania naszego biznesu bądź realizacji założonego projektu.

Trzeba również pamiętać o późniejszym rozliczeniu danego projektu. Wszystko musi zgadzać się z podpisaną umową, a więc i z planem, jaki przedstawiliśmy na początku, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań.

www.studiofbi.pl

Źle rozliczone dofinansowania unijne mogą zostać cofnięte, co oznacza, że odebrane będą nam fundusze pochodzące z dotacji. Nie warto tak ryzykować.

Trzeba już od początku zadbać o niezbędne dokumenty do rozliczeń.