Odzysk palet drewnianych

płaskowniki nierdzewne hale magazynowe

Proces odzysku drewnianych palet opiera się na ich demontażu oraz naprawie. Na samym początku palety poddawane są klasyfikacji, która polega na sprawdzeniu ich stopnia zużycia oraz zamocowania 20 elementów, z których składa się paleta.

home-tip.pl

Na tym etapie bada się także jej wymiary. Jeżeli paleta posiada prawidłowe wymiary i ma odpowiednią wytrzymałość to jest ona klasyfikowana do powtórnego wykorzystania, bez konieczności naprawy.

Jeżeli jest jednak uszkodzona to stopień jej zniszczenia decyduje o tym, czy trafi ona do demontażu czy jedynie do naprawy. Całkowitej rozbiórce podlegają te palety, w których ilość uszkodzonych elementów przekracza osiem sztuk.

Jeżeli paleta jest natomiast oddana do naprawy to wymienia się przede wszystkim uszkodzone elementy oraz likwiduje obluzowania poprzez wbicie dodatkowych gwoździ. Zdemontowane elementy drewnianych palet są segregowane na drewniane i metalowe.

Części drewniane wykorzystuje się do naprawy innych palet, natomiast nieprzydatne elementy są zbierane jako odpady.