Darmowa pomoc prawna

https://gkott.pl/ adwokatmikolajczak.pl

System darmowej pomocy prawnej działa od 2016 roku w całej Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości wcieliło w życie ustawę o ogólnopolskim systemie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dzięki czemu mamy szansę na uzyskanie porady od adwokata lub radcy prawnego, jeśli takowej potrzebujemy.Takie działania Ministerstwa mają na celu pogłębienie wiedzy prawnej społeczeństwa.

Dla kogo jest system darmowej pomocy prawnej?

www.pielegnujemyskore.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym? Z takiej pomocy mogą korzystać wszystkie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, które ukończyły 65. rok życia, posiadają Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, osoby z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej oraz osoby poszkodowane klęską żywiołową lub awarią techniczną. W razie potrzeby, osoby takie powinny zgłosić się do wyznaczonych punktów pomocy prawnej.

Zakres udzielanej pomocy prawnej

Wszystkie osoby, które mają prawo korzystania z darmowej pomocy prawnej mogą liczyć na:

  • Informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz obowiązkach.
  • Wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania danego problemu prawnego.
  • Projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych.
  • Pomoc prawna przy sporządzeniu projektu pisma.

Dziedziny prawa i pomoc prawna

Uprawnione osoby będą mogły liczyć na uzyskanie potrzebnych informacji z różnych dziedzin prawa. Pomoc prawna obejmuje zagadnienia z prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Osoby takie mogą również zgłosić się w sprawie uzyskania pomocy przy przygotowaniach do rozpoczęcia działalności gospodarczej.