Cechy palet euro

Paleta euro ma typowe wymiary 1200mm x 1000mm x 144mm. Ma też standardową wytrzymałość do 1000kg. Palety euro są produktem markowym, dlatego też podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej. Palety euro mają swoje ściśle określone cechy charakterystyczne, np.

konkretne wymiary. Wszystkie posiadają też specjalne oznaczenie, czyli znak EUR, który jest umieszczony w owalu na prawym wsporniku. Mają też znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku. Europelety posiadają także oznaczenie identyfikujące ich producenta oraz określające datę produkcji.

Znaki te są umieszczone na środkowym wsporniku w kolejności: numer licencji producenta palety, rok, miesiąc produkcji palety. Europalety mają także oznaczenie obróbki termicznej ISPM15. Jest to wymagane dla palet wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku. Palety euro posiadają też klamrę na środkowym wsporniku, co jest konieczne w paletach nowych.

Palety naprawiane mają natomiast gwóźdź certyfikujący. Wszystkie europalety posiadają także równe ścięcia wszystkich czterech narożników.